Svědectví vraždy: Mlčeti zlato

Barrandov KINO

Kdosi našel v kostele mrtvého právníka a zločin oznámil faráři. Vyšetřovatel Mark nedokáže pochopit, proč farář nechce říci, co ví. Při dalším rozhovoru Mark použije všechno své komunikační umění a konfrontuje kněze podruhé. Během jejich konverzace kněze přesvědčí lstí a informace od něj získá. Když vyjde najevo, že Mark získal informace trikem, město je rozzlobeno a tento čin odsuzuje. Pobouření občané se ptají: „Jak to, že kriminalista přesvědčil faráře, aby porušil slib mlčenlivosti?“ A také: „Je nemorální chránit vraha?“ Kněz není jediný cenný svědek, který odmítá spolupracovat. Dr. Anette Hofmanová také hodlá chránit své pacienty a nechce Markovi nic říci. V kostele je nalezena další oběť vraždy a vyvstává otázka: „Ve kterém okamžiku se má člověk vzdát své profesní morálky, aby bylo právu učiněno zadost?“…

Režie:D. Satin

Hrají:L. Klebowová, S. Terpoorten, U. Buschhornová, H. Blank, R. Lohr, N. Voigtländerová

N, 2006