Druhá světová válka: Příběhy odboje (4)

Prima ZOOM

Mezi lety 1939 a 1945 se odvážní muži a ženy po celé Evropě vzepřeli nacistické nadvládě. Skrývali se ve stínech od Paříže po Varšavu, od Atén až po Kodaň a vytrvali v odboji všemi prostředky, které se jim dostaly. Právě o jejich příbězích a osudech vypráví tento seriál. Z počátečního spontánního povstání proti nacismu postupně vyrostly dobře fungující tajné organizace s pečlivě promyšlenou infrastrukturou. Postupně se zaměříme na jejich největší úspěchy i hořké prohry od undergroundových novin až po sabotážní mise. A odhalíme, jakému útisku museli čelit na cestě ke svobodě. Tento seriál vznikal v 15 evropských městech na základě výjimečných svědectví posledních pamětníků a stal se prvním uceleným pohledem na odboj v celoevropském měřítku.

Fr., 2011

Uvidíte v TV