Manželské etudy: Mirka a Antonín

Prvních šest let manželského soužití Mirky a Antonína (1981–1986) jedinečně zachycených časosběrnou metodou dokumentaristky Heleny Třeštíkové (1987) V roce 1981 přišla dokumentaristka Helena Třeštíková s nápadem točit po dobu několika let okamžiky ze společného života několika vybraných novomanželských párů. Vznikla tak zajímavá studie proměny lidí a vztahů, která rovněž nabízí konfrontaci párů s původními očekáváními od vzájemného svazku. Dokumentární cyklus je hodnotný i nefalšovaným zprostředkováním života "obyčejných" lidí v 80. letech minulého století. Dnes večer nahlédneme do společného soužití Mirky a Antonína Kubrových. V době svatby bylo dispečerovi Antonínovi 20 let, kadeřnická učnice Mirka ještě nedosáhla plnoletosti. Na cestě však bylo dítě. První roky manželství nejsou příliš poklidné – starost o rodinu se střetává s Antonínovým nebezpečným koníčkem. Mirce se podaří uniknout z osidel domácnosti díky zaměstnání, brzy nato se však ohlásí další potomek a hrozí, že Antonín opožděně nastoupí na vojnu. Jak se s těmito skutečnostmi manželství vypořádá? V navazujících návratech Heleny Třeštíkové po 20 a 35 letech budeme moci sledovat další směřování partnerské dvojice přes přelom společenského zřízení i nového tisíciletí.

1987, skryté titulky