Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem

Tentokrát vás pozveme do Jizerských hor, čeká vás osada Jizerka. Osada tam vlastně zůstala jako pozůstatek po sklářích, kteří v horách pracovali po roce 1829. V jedné z budov osady byla kdysi dokonce brusírna skla a má nezvyklý tvar pyramidy. Navíc její původ dodnes není jasný. Existují totiž dvě verze, proč byla postavena. Ta první hovoří o tom, že byla vztyčena u příležitosti návštěvy hraběte Clam-Gallase v roce 1815. Ale dost možná také stojí na počest první tavby ve sklárnách na Jizerce v roce 1829. Dnes ovšem nevynecháme ani výlet do okolí, půjdeme po naučné stezce od Jizerky na Čedičový vrch, projdeme se kolem říčky Jizerky k Safírovému potoku a uvidíme i rašeliniště na Malé jizerské louce.

2008, skryté titulky

Uvidíte v TV