Rajské zahrady

Kompozice parku u Podbořan představuje obdivuhodnou syntézu dobových vlivů a podnětů transformovaných do středoevropského prostředí a české krajiny. Základní motivy odkazují k typu jardin poetique, k anglickým i francouzským vlivům a inspiracím. V první řadě je potřeba zdůraznit celkový krajinný kontext parku. Je to především ústřední lesní partie s porostem, který tvoří největší část parkové úpravy a má pro ni základní a určující význam. Kolem lesa se v návaznosti na jeho okraje nebo na údolí a vodní toky objevují jednotlivé tematické celky a scenérie, zpočátku otevřené do krajiny. Bájná Arkádie je transformována do středoevropského historického prostoru plného tajemných lesních partií.

Režie:J. Novák

2009, skryté titulky

Uvidíte v TV