Sestry manželky VIII (2)

Tajemství manželky sestry. Meri najde způsob, jak koupit hotýlek bez pomoci rodiny. Dostane se tak do konfliktu s Janelle, které se doneslo, že zaplatila neznámému člověku. [AL]

Uvidíte v TV