Neuvěřitelný svět hmyzu

NatGeo wild

Dokument USA (2016). Miliony let evoluce umožnily bezobratlým nejen přežít v téměř jakémkoliv prostředí, ale také vzkvétat díky nejrůznějším způsobům adaptace

USA, 2016