Připásáni (4)

Discovery Channel

Souostroví Kodiak, Aljaška. Dva diametrálně odlišní odborníci na přežití vydrží 21 dní v jednom z nejdrsnějších prostředí světa připásaní k sobě v pase dvoumetrovým ocelovým lanem

Uvidíte v TV