Život v meste

Duck TV

Rozoznávame miesta, autá, ľudí a zvieratá v každodennom rytme mesta.