Povolání: Královna

Ze všech tří královen, jimž se věnuje náš minicyklus, to má v životě i v práci nejtěžší bezpochyby Mathilde, manželka belgického krále Filipa. Musí se totiž zavděčit dvěma znesvářeným národům svého království, Vlámům a Valonům. Naštěstí se ale nemusela snažit až po sňatku s budoucím králem v roce 1999: její šlechtická rodina totiž pochází z Vlámska, ale žije ve Valonsku. Královna tedy velmi dobře rozumí oběma kulturám. Nadto vystudovala psychologii, což je pro někoho, kdo si neustále musí dávat pozor, aby jednu komunitu neupřednostnil před druhou, také velmi dobrá průprava. Po korunovaci v roce 2013 se Mathilde začala věnovat charitativní činnosti. Mezi její milé povinnosti patří například podepisování blahopřání belgickým občanům, kteří slaví sté narozeniny. Zabývá se také programem udržitelného rozvoje. S králem mají čtyři děti, dvě dívky a dva chlapce.

N, skryté titulky