Čas pro Ragtime

ČT art

Recitál amerických klavíristů. Připravili M. Wittmann a R. Chudoba

1991