Tudorovci II (9)

Dítě, o které Anna s Jindřichem přišli, bylo skutečně chlapcem- asi 4měsíčním. Neslo známky znetvoření, a tak byl potrat možná božím požehnáním. Vše se tím ale změnilo, Jindřich jmenuje bratra Jany Seymourové členem své družiny. Také dává Seymourovým komnaty, které sousedí s jeho. Rád by tak vídal lady Janu. Zjevně se chystá rychle zbavit Boleynových. Anna doufá, že stačí přesvědčit francouzského krále, aby se jeho syn a její dcera Alžběta zasnoubili. Jindřich se schází s Janou, aby jí předal medailon s jeho vyobrazením. Anna si novinky na jejím krku okamžitě všimne, a když zjistí, co je uvnitř, medailon jí strhne. Jde za Cromwellem, který své komnaty Seymourovým uvolnil. Čelí jejím výhružkám, ale sám tuší, že Anna už zdaleka nemá takovou moc. Chapuys také navštěvuje Cromwella, ten říká, že je Jindřich připraven ho přijmout u dvora kvůli spojenectví s císařem. Anna s otcem cítí, že je jejich pozice ohrožena, přízně francouzského krále se také nedočkají. On říká, ať tedy Anna slovně brojí proti Francouzům. Boyle se synem se pokusí promluvit s Chapuysem, rádi budou obchodně k dispozici císaři. Nakonec se baví s Chapuysem král, který při vyslechnutí císařových podmínek a Chapuysových teorií o božích úmyslech s Anglií neudrží nervy a s křikem jej vyhání od dvora. Vše chce nyní řešit jedině písemně a žádá omluvu. Za Jindřichem pak přichází vévoda Charles s tím, že Anna se údajně po setmění schází v komnatách s muži a chová se „důvěrně“. Jindřich chce vše prošetřit a jmenuje komisi, jejímž členem je Cromwell. On s náměstkem komise vyslýchají královniny dámy, které přesvědčí ke křivému svědectví. Ty v zoufalství jmenují v podstatě každého, kdo kdy vkročil do královniných komnat, včetně jejího bratra. Dokonce se objeví myšlenka o incestu, a když má žena Annina bratra možnost se mu pomstít za nevěru s muži, neváhá a potvrdí, že k incestu skutečně mohlo dojít. Milenec bratra- hudebník Mark Smeaton je zatčen, ale za tvrzení, že spal s královnou. Cromwellovi muži ho mučí, na skřipci ho přesvědčí. Jindřich se okamžitě dozvídá o doznání, a všichni, jejichž jména zazní, jsou zatčeni pro velezradu či styk s královnou- sir Henry, William Brereton, Boyle a jeho syn, Tom Wyatt. Anna s dcerou žádá Jindřicha o přízeň, chce poslední šanci, marně. Cromwell vyslýchá všechny zatčené, jejichž osud už je beztak spočítaný. Brereton, který se dlouho chystal k likvidaci Anny, neváhá a souhlasí s nařčením. Následně je zatčena Anna za cizoložství se Smeatonem, Norrisem a Breretonem, od dvou z nich mají doznání a to bohatě stačí. Odvezena bude do Toweru a to bez prodlení. Cranmerovi je jasné, co se tu děje, ale nic s tím nenadělá a Jindřich po něm chce, aby našel důvod, proč nepůjde považovat jeho sňatek s Annou za platný. Zmanipulované procesy jsou velmi rychlé, už druhý den mají být odsouzení potrestáni- smrtí. Anna z Toweru sleduje, jak jejímu bratru setnou hlavu, následuje poprava sira Henryho, Breretona, Smeatona. Díl tím končí.

Hrají:J. R. Meyers, H. Cavill, N. Dormerová

USA, 2007, skryté titulky

Uvidíte v TV

Videoarchiv