Tajemství 2. světové války

Přestože byl coby voják a především vojevůdce Adolf Hitler víceméně amatér a svými zkušenými generály pohrdal pro jejich údajný poraženecký postoj, měl v prvních letech války obrovské štěstí. Podařilo se mu zabrat území sahající od Atlantického oceánu až po hranice se Sovětským svazem, který si v červnu 1941 rozhodl rovněž podrobit. Ovšem tento úspěch nezůstal věčným, jak si smělý "Führer" přál. Válka se nakonec vrátila do Německa a zanechala zemi v troskách. Záhy po obsazení Třetí říše Spojenci, byly objeveny poklady nejrůznějšího druhu včetně zlatých rezerv, ukradených uměleckých předmětů či soukromých věcí, které patřily obětem Hitlerova plánu takzvaného konečného řešení. Nyní, když bylo drancování Evropy u konce, nastala doba navracení bohatství zpět jeho majitelům. Ne vždy však bylo komu.

VB, skryté titulky