Malý Kavkaz - mezi Araratem a Kaspickým mořem (1)

Nabízíme úchvatný pohled na rozmanitost fauny a flóry v tomto podmanivém dokumentu o jedinečné krajině, jež leží izolována od hřebenu Velkého Kavkazu.

2015

Uvidíte v TV