Pod povrchem - stoleté působení archeologického ústavu

Provádíme archeologický výzkum na území Čech, podle potřeby a tematického zaměření však i na jiných místech v Evropě a ve světě. Podílíme se na památkové ochraně archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví, a to v oblasti legislativní, informační i praktické. S touto sférou souvisí budování centrálního archivu terénní dokumentace a jeho převod do digitální podoby. Rozvíjíme a spravujeme největší oborovou knihovnu v ČR a zpřístupňujeme ji odborníkům, studentům i širší veřejnosti. Jsme také největším vydavatelem odborné archeologické literatury v ČR.

skryté titulky