Modrá krev II

Kořeny rodu Liechtensteinů sahají až do poloviny 12. století. O století později se objevuje první z Liechtensteinů na našem území. Oldřich z Liechtensteina, básník i voják, klasický hrdina své doby. Nejprve bojoval spolu s českým králem Přemyslem Otakarem II., později se proti němu obrátil. Otcovský vzor kopíroval syn Otto, s Přemyslem Otakarem II. byl na tažení v Prusku, v bitvě na Moravském poli byl jeho soupeřem on i jeho bratr Jindřich. Ten však ještě předtím získal roku 1249 od panovníka Mikulov. Na konci 15. století se Liechtensteinové zařadili mezi nejbohatší moravské šlechtické rody. V době největšího rozmachu vlastnili více měst a panství, než je dní v roce. Více než sedm století dlouhé působení rodu Liechtensteinů na Moravě a v Čechách rázně přerušily dekrety prezidenta Beneše, kterými byl roku 1945 lichtenštejnský majetek zestátněn. Marně tehdy lichtenštejnský dům podával soudní odpor. Byli zařazeni mezi Němce, ačkoliv fakticky byli lichtenštejnští státní občané. Mateřská řeč němčina je v očích našich soudů usvědčila. A únorový převrat roku 1948 obrátil celou justici naruby... Slovo právo fakticky přestalo existovat. Putování za Liechtensteiny nás logicky zavede až do jejich knížectví ve Vaduzu. Právě slaví již rovné tři století své existence. V čele státu stojí od roku 1989 Jeho Jasnost kníže Hans Adam II. Nyní je již jen formální hlavou státu, neboť vladařské pravomoci předal před pár lety svému synovi Aloisovi. Lichtenštejnsko-česká společná historie je delší než 700 let. Jan Adam II. je synem knížete Františka Josefa II. Liechtensteina a kněžny Giny. Narodil se v roce 1945 v Curychu, vyrůstal s rodiči v rodovém sídle na hradě Vaduz, kde žije doteď. Studoval ve Vaduzu, Vídni, absolvoval Univerzitu ve švýcarském St. Gallenu. Oženil se roku 1967 s hraběnkou Marií Aglae, rozenou Kinskou. Mají spolu tři syny a dceru: prince Aloise, prince Maximiliana, prince Constantina a princeznu Tatjanu. Výrazně se zasloužil o hospodářský vzestup Lichtenštejnska, který stále pokračuje. Dnes je to nejbohatší panovnický rod v Evropě. Podle časopisu Forbes se jeho majetek odhaduje na 5 miliard dolarů.

Režie:A. Činčerová

ČR, 2019, skryté titulky

Uvidíte v TV