Tudorovci III (4)

Cromwell hovoří s králem, o poslání vévody Charlese Brandona na sever kvůli odvetě, ale také o kardinálu Poleovi a jeho pamfletu. V něm zatracuje krále, označuje ho mimo jiné za kacíře, cizoložníka. Pole je jakožto papežský legát ve Francii, kde se přimlouvá za povstání proti Jindřichovi. Aske je u soudu, kde vyslechne verdikt- je vinen (stručně) za spiknutí proti králi, bude odveden zpět do Yorku a pověšen v řetězech. Bohužel tak zjišťuje, že skutečně naletěl králi a jeho rádcům. Vévoda vyráží na sever, kde má uskutečnit nemilosrdnou odvetu a pověsit další muže. Další vůdce povstání Sir Ralph Ellerker stane u soudu po Askem, podepíše přísahu králi, aby se zachránil. Vévoda s muži je již na severu, kde se pouští do krvelačné pomsty. Sám ví, že tím hřeší, nemůže uniknout výčitkám a křiku zoufalých lidí. Za Askem přichází kněz, aby vyslechl zpověď, sám stojí za jeho názory, jak mu dává najevo. Promluví si, Aske mu poté svěří drahokam, který má zašitý v límci. Je to kámen od lady Marie, který má dát jeho ženě, aby lépe zvládla nouzi, jakožto vdova. Král se baví se sirem Francisem Bryanem, chtěl by se zbavit kardinála Pola. Při hostině sleduje královna Jana, jak bere Cromwell úplatky za obnovení některých klášterů. Král o tom podle jejího bratra ví, za 10% ze zisku to neřeší. Askeho navštěvuje žena, která se s ním může jen rozloučit. On e pak v řetězech oběšen, což sleduje vévoda Brandon. Je to další nevinný člověk, kterého má na svědomí. Bryan s bratrem královny přijíždí do Normandie, kde hovoří s hrabětem, vyslaným králem Františkem. Žádá si vydání Pola, ale ten již zemi opustil. Král mu slíbil bezpečný průjezd, nyní je v Casertě v Itálii, což je císařovo území. Císařův vyslanec Chapuys navštěvuje krále, má s ním vyjednat sňatek s Marií. Císař navrhuje dona Louise- dědice portugalského trůnu a bratra císařovy ženy. Chapuys o něm říká přímo Marii, ta je v myšlenkách s Askem. Král promlouvá ke svým zástupcům anglikánské církve, odbíhá ale k Janě, aby si sáhl na její břicho- dítě totiž kope. Vévoda Brandon má vidinu mrtvého muže, výčitky ho zjevně dohání k šílenství. Jana myslí, že již začíná rodit, volá porodní bábu a informován je také král. Ten rozhlašuje radostnou zprávu, a jde se pomodlit za Janu a dítě (snad syna). Má ale špatný pocit, že se stane cosi zlého. Porod nejde podle plánu, nakonec se ale skutečně narodí syn a on i Jana jsou v pořádku, alespoň pro zatím. Zatímco království vítá prince Edwarda, Janino zotavení neprobíhá, jak má, a je v horečkách. Lékaři si nevědí rady a Jindřich prosí boha- marně. Jana umírá, čímž epizoda končí.

Hrají:J. Rhys Meyers, H. Cavill, B. Price

Irs./Kan., 2009, skryté titulky

Uvidíte v TV

Videoarchiv