Tudorovci III (6)

Král Jindřich VIII. jmenuje vévodu Charlese předsedou rady a nejvyšším lordem domácnosti, aby byl tím nejvyšším v králově nepřítomnosti. Aktivity kardinála Pola budou prošetřeny, Jindřich se ho potřebuje zbavit. Zatčeni jsou také lady Salisburyová se synem a vnukem- Pole je její druhý syn. Jindřich zvažuje další sňatek, a řeší, kdo by byl vhodnou volbou. Buď se sňatkem spojí s Francií, anebo s císařem. Hlavní adeptkou je prozatím vévodkyně milánská Kristýna. Král posílá své zvědy, aby přinesli více informací. Cromwell má už brzy první zprávy- o Kristýně, dále o Anně- sestře vévody Clevského. Ta není tak hezká, ale sňatek by mohl být výhodnější. Sir Francis už má důkazy proti Poleovu bratru, nyní prohledává věci jeho matky. Nachází královskou korouhev a symbol vzpoury. Ona obvinění odmítá a žádá milost od krále. Jindřich se dívá na portrét milánské vévodkyně Kristýny, ta se mu skutečně líbí, ale ona o něj nemá zájem kvůli císaři. Jindřichovi se přitíží- otrava v noze se mu zřejmě šíří, a tak uléhá a svěřuje se opět do rukou lékařů. Ti si příliš nevědí rady, rána je uzavřená a veškerá infekce je tak v těle. Charles žádá maximální ochranu lady Marie, poté chce po Cromwellovi, aby přivedl lazebníky. Ti ránu otevřou, jinak to vypadá, že Jindřich zemře. On se v následujících dnech skutečně zlepší a krátce se ukazuje lidem se synem v náručí. Poté pokračuje v pátrání po vhodné choti, nabízí se dvě sestřenice krále Františka anebo milánská vévodkyně. Ta je ale praneteří Kateřiny. Jindřich očekává jejich portréty, ale nejraději by je viděl naživo. To žádá po Cromwellovi. Toho u krále střídá biskup, který mu říká o jednom z londýnských kacířů (Lambert). Ten se zná s Cromwellem, který ho jednou od obvinění zachránil a dal ho propustit. Poleův bratr je bez soudu usvědčen a popraven, lady Salisburyová a vnuk jsou dále v Toweru. Francouzský velvyslanec přichází za králem, ten si žádá, aby pozvali adeptky na sňatek do Calais, kam by si přijel vybrat. To velvyslanec vidí jako velmi netradiční, a jaksi se nepohodnou. Jindřichovi vyslanci na hradě Schwanenburg v Kleve dohadují s vévodou Clevským možný sňatek jeho sestry Anny s králem, také Marie s jeho synem. Jednou z podmínek je ale možnost setkání s Annou, anebo přinejmenším zajištění portrétu. Cromwell přichází za Lambertem, který je již v cele v Toweru, a snaží se ho přesvědčit, aby se zachránil. Přišel by zbytečně o jednoho z reformátorů. On se ale nezaprodá, nebude žít v přetvářce jako on. Nakonec je tedy upálen. Lady Salisburyová je odsouzena k trestu smrti setnutím, a to přesto, že Marie žádala Jindřicha o milost. Pole v Římě se dozvídá o krutosti krále, a doufá, že bude svržen. Kardinál Waldburg ho ujišťuje, že císař s francouzským králem se brzy pustí do díla božího. Nejmladší Pole je Edwardem Seymourem také odveden z cely, Jindřich pak říká, že teď bude kardinál Pole litovat. Díl tím končí.

Hrají:J. Rhys Meyers, H. Cavill, B. Price

Irs./Kan., 2009, skryté titulky

Uvidíte v TV

Videoarchiv