Tudorovci III (7)

Cromwell přichází za hradním malířem, který má vyrazit za vévodou Clevským. Ten souhlasil, že může namalovat jeho sestru, aby se Jindřich přesvědčil o její kráse. Cromwell mu dává jasně najevo, že je důležité, aby se vévodova sestra Anna králi líbila. Královská rada probírá, že se na Anglii chystají císař s francouzským králem. Vévoda Charles Brandon buduje obranný val, Jindřich chce sám vyrazit na důležitá místa, aby podpořil vojáky a odradil nepřátele. Malíř již brzy zasílá portrét Anny Clevské, ta se zdá být půvabná. Navíc král, jak Cromwell upozorňuje, už nemá ohledně nevěsty na výběr- Francouzi a císař se spojili proti němu. Vyjednávání sňatku se pak také nevyvíjí podle plánu, vévoda požaduje, aby král sám přijel a žádal o ruku. Anna je navíc zaslíbena synovi vévody lotrinského. U anglických břehů se objevují císařské lodě, ty v počtu 68 údajně míří do Španělska a odpovídá tomu i náklad. Chapuys přichází ke králi a probírají, co se děje. Chapuys tvrdí, že dohoda mezi Francií a císařem padla, a že je vévodkyně milánská opět k mání. Císař se více obává Turků než Jindřicha, proto proti němu nepůjde. Postupuje i vyjednávání v Klévách, král už nepožaduje věno. Vévoda v tom případě souhlasí a posílá velvyslance. Vévoda Charles Brandon se dává do řeči s Janiným bratrem Edwardem Seymourem, a nepřímo se dohodnou, že podrazí Cromwella. Vévoda má totiž vyrazit do Calais pro nevěstu, a pokud ji nepřiveze, bude to Cromwellovo selhání. Brzy je na místě, ale kvůli počasí nemohou vyplout zpět. Nevěstu Annu tak zatím učí karty, a odrazuje ji od svého krále. Sir Francis Bryan dále pátrá po kardinálu Poleovi, vyráží za ním s Thomasem Seymourem do Carpentras. Tam ho však nenajdou, je velmi opatrný. Vévoda Brandon se vrací za Jindřichem a vypráví mu o Anně, jejíž tvář stále neviděl. Už za 3 dny by se měli setkat, ona je již v Rochesteru. Jindřich se nemůže dočkat a s muži na koních vyráží za ní. Zakrátko se prvně shledají, setkání je poněkud zvláštní. Ona lituje, že se od vévody nenaučila více, anglické chování je jiné. Král má ale jiný problém- Anna se mu nelíbí! Okamžitě se vrací zpět, svolává radu a svým rádcům, především Cromwellovi, vyčítá, že mu lhali. Cromwell se omlouvá, ale zrušení sňatku v tuto chvíli není moudré- císař a francouzský král obnovují spojenectví. Bez sňatku by tak čelili nepřátelům zcela sami a vévoda Clevský by se mohl postavit také proti nim. K sňatku tedy zřejmě dojde, Anna je brzy zde a znovu se setkávají. Jindřich představuje své dvě dcery, později se baví s Brandonem a znovu dává najevo, že by chtěl sňatek zrušit. Na to ale nemá nárok, sňatek tedy uskuteční kvůli své zemi a lidu. Obřad zakrátko začíná, později ten den spolu král a Anna hrají karty a večer uléhají. Jindřich je však tak zatvrzelý, že k ničemu nedojde a druhý den vše vyčítá Cromwellovi. Tvrdí, že Anna není panna, má povislá ňadra atd. Cromwell jde za Annou, snaží se jí jaksi domluvit, ale ona se snaží dělat, co může. Ani Jindřich není dokonalý- připomíná jeho odpudivou ránu na noze. Také se svou dvorní dámou lady Bryanovou probírá, že nenaplnili manželský slib. Díl tím končí.

Hrají:J. Rhys Meyers, H. Cavill, B. Price

Irs./Kan., 2009, skryté titulky

Uvidíte v TV

Videoarchiv