Modrá lucerna

Mladý voják Jakob se vrací z války unavený a zraněný. Navíc nedostal od krále slíbený žold, a tak je pořádně hladový a zklamaný. Cestou přes les ucítí omamnou vůni polévky, vydá se po ní a narazí na domek, obývaný krásnou osamělou ženou. Nabídne mu jídlo, nechá ho vyspat a slíbí, že ho bohatě zásobí na další cestu, pokud jí pomůže vytáhnout z hluboké vyschlé studny modré světýlko. Jakob souhlasí, protože netuší, že má před sebou šerednou a krutou čarodějnici. Naštěstí je opatrný, a když po něm žena žádá, aby jí světýlko podal, trvá na tom, že ho nejprve musí vytáhnout. Zuřící čarodějnice ho místo toho shodí zpátky do studny. Smířený se smrtí se Jakob rozhodne naposledy si zapálit dýmku. Otevře kryt modrého světýlka, a v tu chvíli se stane zázrak. Objeví se muž, obývající lampu, který mu nabídne své služby a splnění všech přání. Jakob se s jeho pomocí dostane ven, dosyta se nají, vykoupe a obleče do nových šatů, a pak se vydá na zámek, aby od krále získal zasloužený žold, nebo se mu pomstil. A aby ho král nemohl odbýt, nechá si od svého služebníka přinést z hradu to, co panovník považuje ve své říši za nejcennější. Jaké je však jeho překvapení, když mu donese princeznu Augustinu, která kupodivu zpátky na zámek nepospíchá. Otec ji totiž chce provdat za vládce sousedního království. Jakobovi se princezna líbí, jenže netuší, do jakých potíží se na královském dvoře dostane a že ho možná čeká i šibenice. Německo 2010, pohádka.

Režie:C. Fiebeler

Hrají:Ch. Letkowski, V. Ferresová, A. Rohbe

N, 2010