Spartakus: Válka zatracených (1)

Když Spartakova jízda vyhraje proti římským vojákům, nastane úprk římských velitelů Cosiniuse a Furiuse a ke Spartakovi se přidává čím dál více otroků. Spartakus cvičí nováčky a chystá se na další boj. Crasus se také cvičí v boji společně se svým osobním otrokem – bývalým gladiátorem. Vtom dorazí poselstvo a žádá od něj o pomoc, chtějí 10 tisíc mužů. Crasus v naději na velitelské místo souhlasí a jeho syn Tiberius mu i přes odpor pomáhá. Lidé ve vesnici se zlobí kvůli nedostatku jídla. Přiběhne hlídka a oznamuje příjezd deseti římských vojáků. Přichází žena, která tvrdí, že je s ní smrt, a zabije nejbližšího vojáka. Ze zálohy se pak vyřítí Spartakovi lidé a římské vojáky pobijí. U jednoho mrtvého vojáka najdou dopis, ve kterém se píše, že Markus Crasus vede dalších deset tisíc lidí…

Hrají:L. McIntyre, M. Bennett, D. Clare

USA, 2013

Uvidíte v TV

Videoarchiv