Svet technológií

Hi-tech hračky, technologické vychztávky - tretie tisícročie v praxi.Moderátor: Ľubo Straka