Syn Boží

Prima MAX

Son of God je převyprávění Nového zákona, převážně putování Božího syna Ježíše Krista a jeho učedníků, od panenského početí panny Marie, Ježíšových prvních zázraků a získávání tisíců následovníků až po Spasitelovo ukřižování, následné zmrtvýchvstání a zakládání křesťanské církve Pavlem z Tarsu

Režie:Ch. Spencer

Hrají:P. Knops, D. Lincolnová, D. Rintoul

USA, 2014