Rozum a cit

Nova CINEMA

Hlavními hrdinkami jsou sestry Marianne a Elinor Dashwoodovy, které mají ještě mladší sestru Margaret a staršího nevlastního bratra Johna. Když jejich otec zemře, musí se jeho žena i s dcerami odstěhovat z rodinného sídla, které připadlo prvorozenému synovi z prvního manželství. S omezenými prostředky se usadí v malém venkovském domku. Elinor a Marianna se od sebe liší tak, jak se vůbec dcery jedné matky mohou lišit. Rozumové, společenské a disciplinované Elinor schází vášnivá citovost, mladší Marianna má naopak dost upřímných citů, ale nedokáže se ubránit prudkým výlevům vášní. O Elinor se uchází plachý nápadník a Marianně se zpočátku bez úspěchu dvoří plukovník Brandon. Obě však musí dozrát, obě musí pro svůj další život najít rovnováhu mezi rozumem a citem.

Režie:A. Lee

Hrají:E. Thompsonová, J. Fleet, A. Rickman, K. Winsletová, H. Grant, T. Wilkinson, G. Jonesová

USA/VB, 1995