Folklorika

V roce 2009 založily tři ženy v Krumvíři Spolek pro muzeum a odstartovaly tím celou řadu aktivit nejen samy pro sebe a své blízké, ale i pro mnohé obyvatele obce. Během tří let společně s příznivci Spolku zbudovali v jednom z původních krumvířských stavení malé muzeum, které dnes slouží jako ukázka života na vesnici v různých historických obdobích a postupně se stává kulturním centrem obce, místem setkávání lidí nejrůznějších věkových skupin a dějištěm kulturních a vzdělávacích akcí.

Režie:P. Hajn

2013, skryté titulky

Uvidíte v TV