Rajské zahrady

Zámecký park navazuje na starší barokní zahradu u zámku, původně středověké vodní tvrze pánů z Janovic. Ovšem slávy se dočkal za Karla Nádherného z Borutína a především Sidonie Nádherné, tedy vlastně už ve 20. století. Tehdy park získal svoje ceněné dendrologické bohatství i vzácné hosty – R. M. Rilkeho, K. Krause, K. Čapka, M. Švabinského nebo architekta Loose. Sidonie prý prohlásila, že za její správy došlo k "proměně zpustlé lesní houštiny v ušlechtilou krajinu". Dnešní rozloha parku činí téměř sedmnáct hektarů.

Režie:

2009, skryté titulky

Uvidíte v TV