Svět zvířat

Ungulata je jejich latinský název – česky tedy kopytníci. Jsou to živočichové zrození k běhu. A není to náhodou – rychle běhat pro ně znamená přežít. Tito savci jsou pro člověka ztělesněním svobodného ducha, mrštnosti vzdorující gravitaci, inteligence, něhy a mimořádné vynalézavosti. Základním znakem, který kopytníky odlišuje od ostatních živočichů, jsou kopyta a u některých také majestátní ozdoba hlavy. Tato neobyčejně rozmanitá skupina zahrnuje druhy nejrůznějších velikostí od pár kilogramů po několik tun. Je jich nespočetně a jsou houževnatí – žijící v přírodě i zdomácnělí. Jsou rozeseti po všech koutech světa a všude si svými vlastnostmi vysloužili naši nejvyšší úctu.

Austr., skryté titulky