Cesty víry

Napříč křesťanskými denominacemi vznikají v posledních letech po celém světě laická hnutí, která upozorňují na klimatickou krizi, přichází s programy trvalé udržitelnosti nebo ochranou životního prostředí. Jednou z takových organizací je Žít Laudato si', které se snaží upozorňovat na témata nastolená encyklikou Laudato si' papeže Františka, nebo Česká křesťanská environmentální síť, která každoročně certifikuje ekologicky smýšlející farnosti. Aktivity spojené s ochranou přírody nabízí i A Rocha, mezinárodní ochranářská organizace, jejímž cílem je vybudovat ve východních Čechách ekologicko-křesťanské centrum

Režie:

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV