Dobrodružství vědy a techniky

Súdán je skutečně železniční zemí. Kdysi měl několik tisíc kilometrů tratí. Přibližně do poloviny 70. let 20. století bylo nejlepším způsobem, jak se po této africké zemi pohybovat, cestovat vlakem. Koleje začínaly ve Vádí Halfa na hranicích s Egyptem. Poté vedly podél Nilu do hlavního města Chartúmu a pokračovaly dále do měst na jihu. Vlakem se dříve přepravoval především náklad, například do Port Súdánu u Rudého moře, největšího přístavu v zemi. Tam, kde dříve panoval čilý ruch, však dnes často vše stojí. Mnohé trasy byly přerušeny – zničeny ve válkách, zasypány pohyblivým pískem nebo podemlety Nilem. Kromě nestabilní politické situace způsobila železnici problémy i obchodní embarga. Technologie pochází ze zahraničí a náhradní díly jsou vzácné. Kromě toho se do železniční infrastruktury již několik desetiletí málo investuje. Těžiště dopravní politiky země se již dávno přesunulo na silnice. Přesto mají ti, kdo se vydají po zbývajících železničních trasách v Súdánu, možnost poznat Nil v celé jeho kráse. Cestující také překonávají úrodnou planinu Džezíra a třpytivou, spalující poušť. Vlak projíždí kolem královského města Meroe, zapadlého v písku, a jeho pyramid, které zbyly po vyspělé núbijské civilizaci.

N, skryté titulky

Uvidíte v TV