Tajemství stavitelů pyramid

Cyklus nás zavádí do dob, kdy se ve starověkém Egyptě stavěly pyramidy, od první vybudované pro faraona Džosera až po třetí a poslední pyramidu v Gíze, určenou k posmrtnému spočinutí faraona Menkauréa. Díky nejnovějším poznatkům současných archeologů a historiků se dozvídáme více o osobních životech panovníků i jejich architektů. Po smrti legendárního faraona Chufua započal nelítostný boj o uvolněný trůn. Egyptologové doufají, že vyjasnění otázek kolem následnictví by mohlo pomoci vyřešit jednu z největších záhad starověkého Egypta: čí podobu nese Velká Sfinga střežící gízskou plošinu.

Fr., skryté titulky