Showbiz

Magazín o spoločnosti, móde a životnom štýle. Moderátorka: Karolína Čičátková.