Zvědavá kamera - Záhada pro šest generací

Zkrácená verze dokumentárního filmu z roku 1965 vypráví o pátrání po pokladu, který prý zakopali Rusové po bitvě u Slavkova až 6 metrů pod zem. Údajně měl obsahovat 12 sudů zlatých a stříbrných mincí. Ing. Kadeřávek a L. Konečný spolu studovali dva roky archivní spisy, poté se obrátili na Zvědavou kameru. Televize sehnala detektor a společně se vydali za pokladem. Reportér postupně hovoří s pamětníkem panem Spáčilem z Křenovic, hajným Markem, předsedou MNV Koblížkem. Doktor Vaňáček osvětluje dobové zápisy ve Státním archivu v Brně, na jejichž podkladě celá anabáze počala. Na scénu přichází "psychoprospektor" pan Tomala a s vlastnoručně zhotoveným přístrojem určuje místo, kde poklad leží. Potom přijíždí vrtná souprava, ale zlato se přes všechnu námahu najít nepodaří...

1965, skryté titulky