Indie z výšky (1/2)

Indie je úchvatná země, která zrodila civilizaci starší více než pět tisíc let. Je to místo, kde na sebe vzájemně působí starobylé tradice a dynamicky se rozvíjející moderní společnost. Během našeho putování odhalíme, jak rytmus zdejšího života dodnes určují pradávné slavnosti, a jak si Indové současně vytvářejí své nové tradice. Poznáme národ, který nejen kráčí kupředu, ale zároveň si chrání své jedinečné tradice. Proto i dnes mistři řemeslníci udržují pro budoucí generace tradiční stavební techniky a zároveň umělá inteligence pomáhá během náboženských svátků zajistit milionům lidí větší bezpečnost. Indie je země, kde úspěchy minulosti zůstávají pro dnešní obyvatele věčnou inspirací.

VB, skryté titulky

Uvidíte v TV