Dobrodružství vědy a techniky

Yellowstonský park na severozápadě USA je nejstarším národním parkem na světě. Od svého založení v roce 1872 přitahuje tato nádherná přírodní rezervace vysoko ve Skalistých horách miliony návštěvníků z celého světa. A právě přílišná přítomnost lidí stále více ohrožuje křehkou rovnováhu ekosystému, v němž žije velká zvěř – bizoni, losi, medvědi grizzly a baribalové – a mohutní jeleni, kterým Šavané říkali vapiti. V posledních několika desetiletích se populace jelenů v Yellowstonském parku dramaticky snížila, a to téměř o 80 %. Ekologové se rozhodli najít příčinu a rychle vyloučili medvědy, vlky a dokonce i borovici bělokorou. Když konečně izolovali viníka, zdálo se to být bolestně zřejmé. Zhruba před sto lety byl do parku zavlečen siven a od poloviny devadesátých let tento invazní druh téměř vyhubil v Yellowstonském jezeře původní pstruhy žlutohrdlé. Pstruzi byli důležitým článkem ekosystému parku a jejich ztráta z potravního řetězce vedla k nezamýšleným důsledkům. Grizzlyové, kteří se jimi po zimním spánku živili, nyní místo nich loví mláďata vapiti.

N, skryté titulky

Uvidíte v TV