Vyprávění o lese

ČT 2

Les může připomínat moře. Je velký, beztvarý, koruny stromů se pod větrem vlní jako voda. Krajina našeho státu, který má k moři daleko, byla vždy přirozeně zalesněna, ornou půdu i půdu pro svá obydlí museli lidé přírodě vzít. Brali ji lesu. Lidé v dřívějších dobách jím byli obklopeni v míře, jakou již nechápeme. Báli se ho, využívali ho a osídlovali různými bytostmi. Proto měl les odpradávna i svůj výtvarný symbol – na gotických stavbách nacházíme jeho kamenný sochařský symbol – démonickou postavu Zeleného muže. Les je pro člověka tajuplný i tím, že vidí jen jeho polovinu, protože ta druhá je pod zemí. Jaká je jeho historie ve vývoji krajiny v toku času? Hlavním průvodcem pořadu je Václav Cílek, dalšími jsou botanik Ivan Větvička a ekolog Jaromír Bláha z hnutí Duha.

Režie:L. Václavová

2012, skryté titulky