Proces H - den devátý (9/10)

V devátém díle dokumentární série "Proces H" uvidíme rekonstrukci závěrečného dne, kdy na pořadu jednání byly závěrečné řeči státních prokurátorů. Předseda senátu na úvod konstatoval, že v průběhu zasedání s vyloučením veřejnosti byl v závěru minulého dne proveden důkaz znalci. Soud se po oddělené poradě usnesl, že další důkazy a výslechy svědků, které byly státnímu soudu navrženy, nebudou již pro nerozhodnost prováděny. Poté bylo předáno slovo samotným prokurátorům – plk. JUDr. Juraji Vieskovi, JUDr. Josefovi Urválkovi a Ludmile Brožové. Prokurátoři rozebrali vinu jednotlivých obžalovaných a vztáhli ji k ohrožení lidově-demokratického režimu a světového míru, jež přenesla Ludmila Brožová skrze emoční apely do bezprostřední sféry života pracujících. Přizvaní historikové přiblíží strukturu a bilanci Státního soudu jako nového nástroje moci, jenž během zhruba čtyř let odsoudil asi 27 000 lidí, a doplňování chybějících kádrů absolventy jednoletých právnických škol pracujících. Rovněž představí vedoucí činitele Státní bezpečnosti, kteří se účastnili příprav procesu. Závěrečné řeči obhájců se dochovaly pouze na stenozáznamu. Filmaři je nesnímali, rozhlas je nevysílal. V 15:30 JUDr. Trudák jednání přerušil. Do jednací síně se vrátíme v desátém dílu dokumentární série "Proces H", abychom zhlédli závěrečné řeči obžalovaných a vynesení rozsudku.

Režie:M. Vadas

2009, skryté titulky

Uvidíte v TV