Po Královské cestě s profesorem Františkem Dvořákem

Matyáše z Arrasu, francouzského architekta s působištěm na papežském dvoře, pozval císař Karel IV. do Prahy, aby vybudoval nový reprezentativní chrám pro pražské arcibiskupství. Katedrála sv. Víta se oficiálně začala stavět v roce 1341. Po Matyášově smrti převzal stavbu Petr Parléř, který původní stavební plány výrazně obměnil. Je pozoruhodné, že mu v té době bylo třiadvacet let. Dodnes nevíme, jak jsou některé kamenné dekorativní prvky, které jakoby visí ve vzduchu, vůbec ukotveny. Přínosem jeho huti je vytvoření zcela nového systému síťové klenby, která zdokonalila dosavadní klenbu křížovou. Nejposvátnějším a zároveň nejpůsobivějším místem chrámu je Svatováclavská kaple, rovněž dílo Petra Parléře, v němž dodnes můžeme obdivovat fresky s původními středověkými barvami.

2008