Průvan

Aktuální vydání Průvanu jsme nazvali Girls In Film, děvčata ve filmu. K užití anglismu nás inspiroval název nezávislé promotérské a propojovací platformy dvou českých mladých producentek Dagmar Sedláčkové a Julie Žáčkové. Jak a proč pomáhají mladým autorkám? Jaké možnosti a deficity vnímají? Jak se dívají na nárůst iniciativ na podporu žen nejen v umělecké oblasti? Vedle konkrétní diskuse o vlastní tvorbě jsme podobné otázky kladli i dalším hostům tohoto Průvanu. Jednou z režisérek, s níž spolupracují na prezentaci její práce, je končící studentka režie na bratislavské VŠMU Martina Buchelová, jejíž film Magic Moments začal svoji dráhu na festivalu v Torontu. Představíme šířeji i její další školní filmy. Barbora Baronová v rámci svého doktorského studia na Universitě Tomáše Bati ve Zlíně připravuje knihu o mladých dokumentárních autorkách – jak filmových, tak literárních. Co při svém výzkumu a vedení rozhovorů zjistila? Haruna Honcoop se po studiích sinologie zaměřila na film a vizuální umění. Její diplomová práce se věnuje čínskému nezávislému dokumentaristovi a ve své eseji Pravda nebo lež poeticky reflektuje poslední návštěvu čínského představitele v Praze. Nejen na studentských festivalech zaujal její celovečerní dokument Na věčnost, věnovaný socialistické architektuře. Reportážní sonda pronikne do pracovních metod animátorky Báry Anny Stejskalové. Zkušenou návštěvou je Jitka Rudolfová, která po svých dvou úspěšných celovečerních filmech připravuje pohádku. Zastihli jsme ji ve střižně s Jakubem Hejnou, dvorním střihačem Heleny Třeštíkové, který spolupracuje shodou okolností téměř výhradně s ženskými autorkami.

ČR, skryté titulky

Uvidíte v TV

  • Průvan

  • Průvan

  • Průvan