Divoká Čína: Za Dlouhou zdí

Dlouhou zeď kdysi dávno postavili Chanové, etničtí Číňané, aby své území ubránili proti invazím kočovných kmenů ze severu. Tyto kmeny považovali za barbary a jejich území za pusté a neobyvatelné. Severní Čína je skutečně nehostinné místo, jemuž vládnou kruté zimy, žhavá léta a vyprahlé pouště. Zdaleka však není bez života. Jsou tam barevné louky s překvapivými tvory, zvláštní lidé a pozoruhodná krajina. Je to prostor mnoha extrémů. Jak se lidé a příroda se zdejšími podmínkami vypořádávají?

skryté titulky