Centurion

Je rok 117 našeho letopočtu. V té době Římská říše ovládá půlku Evropy a další zámořská území v severní Africe. Pouze sever Británie ovládá bojovný kmen Piktů. Ti praktikují proti nepříteli partyzánský způsob boje. Napadají a likvidují menší skupiny přesunujícího se vojska ze zálohy nebo jednotlivé hraniční pevnosti vybudované římskými vojáky. Při přepadení jedné takové pevnosti je zajatý její velitel Quintus Dias, který při první příležitosti uteče. Dostane se k deváté legii pod vedením generála Virila. Ten z rozkazu guvernéra Agricoly musí pronásledovat Pikty, k čemuž má i nemalou měrou dosáhnout za pomoci němé piktské stopařky Etain. Etain je ovšem zavede do pasti, při které je celá legie rozprášena po lesích a generál je zajat. Zachrání se Quintus, který je zraněný pohřben pod těly svých vojáků, a několik dalších. Je jich celkem sedm a musí z úkrytu sledovat, jak Piktové v lese likvidují zbytky jejich spolubojovníků. Římané se vydají zachránit Virila do tábora Piktů. Ty vedl ve vítězné bitvě sám jejich král Gorlacon, který nyní slaví v táboře vítězství a generálovi slibuje krutou smrt za všechna příkoří, které jeho lid musel vydržet. Statečným zachráncům se podaří dostat až k Virilovi, ale ten je přikován ke kameni, vojákům se ho nepodaří osvobodit a musejí prchat před nepřáteli. Při ústupu je náhodou zabit čtrnáctiletý Gorlacův syn. Etain v souboji zabije Virila. Nyní všichni pronásledují prchající Římany. Ti se vydají místo na jih na sever, aby zmátli pronásledovatele. Ty ale vede stopařka Etain, a tak jsou Piktové vojákům neustále v patách. Když už se zdá, že se útěk nevydařil, Quintus se dvěma posledními přáteli najde úkryt u piktské čarodějnice Arianne. Arianne je schová ve své chatrči, a protože se jí pověrčiví Piktové bojí, mohou se vojáci vydat na další cestu k záchraně. Dorazí k římské hraniční pevnosti, ale ta je opuštěná. V tu chvíli je napadne Etain s bojovníky a dojde ke krvavému boji, ve kterém Quintus zabije Etain. Do pevnosti římského zastupitele generála Agricoly dorazí sám. Zbyl jako poslední ze tří tisíc římských vojáků deváté legie. Agricola rozhodne, že se nikdo nesmí dozvědět o porážce jeho legie, protože by došlo ke vzbouření na všech územích ovládaných římským impériem. Přikáže, aby byl Quintus zabit. Ten se na poslední chvíli zachrání a vrací se k Arianne.

Režie:N. Marshall

Hrají:M. Fassbender, D. West, O. Kurylenkoová

USA, 2010