Špinavá práce III (3)

V tomto díle zamíří Mike nejprve do fabriky, kde se ručně vyrábějí cedrové došky. Pro výrobu je sice používáno nevzhledné dřevo, které nemá jiné využití, ale cedr je skvělý materiál, který velmi dlouho odolává nepříznivému počasí, a právě proto si lidé oblíbili došky vyráběné z tohoto dřeva. Místo, kde se došky vyrábějí, patří k jednomu z nejnebezpečnějších míst, která Mike navštívil. Každá mašina mu zde může ve zlomku vteřiny uříznout minimálně jednu končetinu. Mike je tady velmi opatrný, ale návštěvu si užívá na všech stanovištích. Fabrika je rodinným podnikem, takže se v něm všichni znají a většina lidí je pokrevně spřízněna. Mike je zručností všech pracovníků ohromen a ze všeho má velký respekt. V druhé části pořadu se Mike připojí k pobřežní stráži v San Franciscu, která má na pořadu dne očištění jedné z bójí, které se nachází v zálivu. Mike nejdřív projde teorií a dozví se, jaké bóje existují a jaký je princip jejich užívání. Pak už dojde na dřinu. Bóje je velmi těžká a velmi špinavá. Všechno, co se na bóji usadí, její hmotnost ještě zvyšuje a to je problém. Bóje se čistí manuálně, ale nyní už se dají použít nástroje, které nevyžadují tolik fyzické síly. Když Mike bóji očisťuje od živočichů, vypadá to jako rozbíjení vajec o povrch bóje. Puch je podle všeho jen velmi těžko snesitelný. Když je bóje očištěna zvenčí, musí se Mike podívat i dovnitř a odklidit nečistoty i z útrob bóje. To je teprve lahůdka. Když je bóje očištěna, tak jsou zkontrolovány a opraveny řetězy, na kterých je připevněna. Když je vše v pořádku, je bóje vrácena do moře.

USA, 2008

Uvidíte v TV