Můj chrám

Jana Vohralíková, Budislav u Litomyšle, kostel Boží lásky