Na plovárně s Petrem Neužilem

Rozhovor Marka Ebena se světově uznávaným kardiologem, primářem kardiologického oddělení pražské Nemocnice Na Homolce. Režie J. Hojtaš Významný český kardiolog Petr Neužil se narodil 1. února 1962 v Praze. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, získal atestaci 1. stupně v oboru všeobecné lékařství a specializační atestaci v oboru kardiologie. V roce 2001 získal titul CSc. Svůj život zasvětil klinické práci a výzkumu v oboru srdeční elektrofyziologie. V roce 2007 otevřel první komplexní robotizační katetrizační pracoviště v Nemocnici na Homolce, kde také zahájil práci první experimentální laboratoře věnující se srdeční elektrofyziologii. Od roku 2009 je pověřený vedením oddělení kardiologie Nemocnice na Homolce. Pomáhá organizovat lokální i odborné akce věnované srdeční elektrofyziologii, přednáší a věnuje se pedagogické činnosti. Petr Neužil je ženatý, má syna a dceru.

Režie:J. Hojtaš

skryté titulky

Uvidíte v TV