Vesnicopis

Dnešní Lipina se nachází v oblasti opavské pahorkatiny, patnáct kilometrů jihozápadně od Opavy. První zmínka o ní je z roku 1377. V průběhu historie však zpustla, ale naštěstí byla obnovena. Na místě takzvaného Lipinského dvora založil vlastník panství Hradec Jan Karel Amadeus Lichnovský v roce 1783 novou vesnici Lipinu. Začali ji obývat osadníci z nedalekého krnovského panství. Třicet rodin si muselo na své náklady postavit domy podle vrchnostenského předpisu buď z kamene, cihel nebo vepřovic se zděnými komíny. Všechny usedlosti byly stejné. Tvořil je zděný obytný dům a hospodářské budovy, tedy zděný chlév a dřevěná stodola. Z původních třiceti domů jich je v jádru obce zachovaných 25 a 12 z nich je prohlášeno za kulturní památku. Lipina a s ní i osada Vendelín patří pod obec Štáblovice. Tu založil olomoucký biskup Bruno ze Schaunbergu ve třináctém století. O historickém původu obce svědčí původní uspořádání chalup ve tvaru podkovy. V obci byla postavena tvrz, kterou v šestnáctém století její majitel Kšpar Rotmberk z Ketře nechal přestavět na zámek. Lipina a Štáblovice a hlavně jejich okolí jsou vyhlášeným výletním místem Opavanů.

2011, skryté titulky

Uvidíte v TV