Beneš Krabice z Weitmile

Od roku 1355 až do své smrti v roce 1375 působil Beneš Krabice z Weitmile jako vedoucí stavby katedrály sv. Víta a současně bylo jeho úkolem jakožto kronikáře vylíčit dobu Karla IV., popsat císařovo státnické dílo a oslavit i jeho rod. Z historické stránky je Kronika Beneše Krabice z Weitmile považována za víceméně spolehlivý pramen informací – a to zejména v poslední části, pokrývající dění od roku 1346, kde líčí události své doby jako přímý svědek.

Režie:M. Petřík

2008, skryté titulky