Konec světa byl a bude

Dokumentární film natočený ve stínu středoamerických pyramid vychází z moudrosti Mayů, která se přes věky udržela v ústním podání. Podle starých mayských mudrců datum 21. 12. 2012 neznamená kolaps civilizace. Tito proroci se obávali prvního dvacetiletí pět tisíc dvě stě let dlouhého cyklu Job Ajaw, který právě onoho data začíná. V tomto období světu hrozí zničující přírodní katastrofy, které budou důsledkem škod napáchaných člověkem na životním prostředí planety. Současní mayští nositelé tradic upozorňují, že svou budoucnost máme ve svých rukou. Volají po změně hierarchie životních hodnot, návratu ke spiritualitě a utlumení bezbřehého konzumu.

Režie:P. Bezouška

2012, skryté titulky