Veterináři v africké stepi (9)

Osm idealistických mladých studentů veteriny provozuje s omezenými zdroji uprostřed africké stepi kliniku.

JAR, 2014

Uvidíte v TV