Obnažená města II (3)

Benátky - potápějící se město. Dokument. Díky počítačové animaci pořad sloupává vrstvy oceli a betonu a zkoumá infrastrukturu, jež Benátkám umožňuje zůstat nad vodou navzdory záplavám a erozi způsobené mořskou vodou

Uvidíte v TV