Rozhovor

Televize Seznam

Tomáš Pospíšil. Česko trápí kůrovcová kalamita. Rozhovor o kůrovcové kalamitě s Tomášem Pospíšilem, který je pověřen řízením státního podniku Lesy ČR.