Duel

Pracovní trh v Česku. Pomůže pracovní trh zachránit speciální program na zaměstnávaní pečovatelek z Ukrajiny? Markétě Bidrmannové odpovídá předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková a viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.

Uvidíte v TV

  • Duel

  • Duel

  • Duel